κοισπε kaliergies

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης
Τομέας Ψυχικής Υγείας Δωδεκανήσου

Κοινωνικοί Στόχοι

Επιχειρηματική

Στρατηγική

Αγροτικές Καλλιέργειες

Ο ι αγροτικές καλλιέργειες πραγματοποιούνται σε δυο αγροκτήματα συνολικής έκτασης 10 στρεμμάτων γης, με την παραγωγή να ανέρχεται σε 25-30 τόνους οπωροκηπευτικών ετησίως.

Σε καθημερινή βάση οι εργαζόμενοι του ΚΟΙΣΠΕ ασχολούνται με την παραγωγή ποιοτικών εποχιακών αγροτικών προϊόντων τα οποία προωθούνται στην αγορά. Στις αγροτικές καλλιέργειες του ΚΟΙΣΠΕ έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στον περιορισμό της χρήσης λιπασμάτων με τη χρήση βιολογικού κομπόστ που παράγουν οι εργαζόμενοι. Παράλληλα εφαρμόζονται (και μάλιστα για πρώτη φορά στη Λέρο) η χρήση σπορείων, θερμοκηπίου και συστημάτων άρδευσης για την ορθολογική χρήση του νερού.

ΚΟΙΣΠΕ
Τομέας Ψυχικής Υγείας Δωδεκανήσου.
Ο πρώτος Κοινωνικός Συνεταιρισμός στην Ελλάδα!


Η ιστορία του Κ.Θ.Λ.Διακρίσεις ΚΟΙΣΠΕ