κοισπε kaliergies

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης
Τομέας Ψυχικής Υγείας Δωδεκανήσου

Κοινωνικοί Στόχοι

Επιχειρηματική

Στρατηγική

Καλλιέργειες Αρωματικών-Φαρμακευτικών Φυτών

Η Η εμπειρία και τα θεραπευτικά αποτελέσματα που προέκυψαν από τη μακροχρόνια ενασχόληση με τις αγροτικές καλλιέργειες και τέλος η ανάγκη αλλαγής του είδους των καλλιεργειών, οδήγησαν στη δημιουργία μιας νέας δραστηριότητας, αυτής της καλλιέργειας αρωματικών φαρμακευτικών φυτών. Σε μια έκταση περίπου οχτώ στρεμμάτων καλλιεργούνται με βιολογικές προδιαγραφές 20 είδη βοτάνων κύρια από την τοπική χλωρίδα.

ΚΟΙΣΠΕ
Τομέας Ψυχικής Υγείας Δωδεκανήσου.
Ο πρώτος Κοινωνικός Συνεταιρισμός στην Ελλάδα!


Η ιστορία του Κ.Θ.Λ.Διακρίσεις ΚΟΙΣΠΕ