κοισπε anakoinoseisΑνακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Προμήθεια μελισσοκομικού εξοπλισμού

Δημοσιεύτηκε την 6 Φεβρουαρίου, 2017

Λέρος, 06-02-2017

ΑΠ 15

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός ΠΕ του Τομέα Ψυχικής Υγειας Δωδεκανήσου στο πλαίσιο απόφασης Α.Π.Β3α/Γ.Π.οικ..95028/15-12-2016 (ΑΔΑ:Ψ9ΜΠ465ΦΥΟ-8ΚΑ) του Υπουργείου Υγείας για επιχορήγηση των Κοινωνικών Συνεταιρισμών ΠΕ που αποτελούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας, θα προβεί στην αγορά μελισσοκομικού εξοπλισμού που περιγράφεται στο ΥΠΟΜΝΗΜΑ. 


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αγορά & εγκατάσταση εξοπλισμού κουζίνας

Δημοσιεύτηκε την 6 Φεβρουαρίου, 2017

Λέρος, 06-02-2017

ΑΠ 13

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός ΠΕ του Τομέα Ψυχικής Υγειας Δωδεκανήσου στο πλαίσιο απόφασης Α.Π.Β3α/Γ.Π.οικ..95028/15-12-2016 (ΑΔΑ:Ψ9ΜΠ465ΦΥΟ-8ΚΑ) του Υπουργείου Υγείας για επιχορήγηση των Κοινωνικών Συνεταιρισμών ΠΕ που αποτελούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας, θα προβεί στην αγορά εξοπλισμού και εγκατάστασή του στο εργαστήρι ζαχαροπλαστικής catering που περιγράφεται στο ΥΠΟΜΝΗΜΑ.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Προμήθεια εξοπλισμού αγροτικών καλλιεργειών

Δημοσιεύτηκε την 6 Φεβρουαρίου, 2017

Λέρος, 06-02-2017

ΑΠ 14

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός ΠΕ του Τομέα Ψυχικής Υγειας Δωδεκανήσου στο πλαίσιο απόφασης Α.Π.Β3α/Γ.Π.οικ..95028/15-12-2016 (ΑΔΑ:Ψ9ΜΠ465ΦΥΟ-8ΚΑ) του Υπουργείου Υγείας για επιχορήγηση των Κοινωνικών Συνεταιρισμών ΠΕ που αποτελούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας, θα προβεί στην αγορά εξοπλισμού για τη δραστηριότητα των αγροτικών καλλιεργειών που περιγράφεται στο ΥΠΟΜΝΗΜΑ. 


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Εκπόνηση έρευνας αγοράς

Δημοσιεύτηκε την 30 Ιανουαρίου, 2017

Η Μονάδα Ψυχικής Υγείας – ΚοιΣΠΕ ΤοΨΥ Δωδεκανήσου, προκηρύσσει  την  υλοποίηση του έργου "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚοιΣΠΕ ΤΟΨΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ".

Ακολουθεί αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος | Συντήρηση - αναβάθμιση ιστοσελίδας

Δημοσιεύτηκε την 30 Ιανουαρίου, 2017

Η Μονάδα Ψυχικής Υγείας – ΚοιΣΠΕ ΤοΨΥ Δωδεκανήσου, ζητά οικονομικές προσφορές για τη συντήρηση και αναβάθμιση της ιστοσελίδας www.koispe.gr.

Ακολουθεί αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 2000:2005

Δημοσιεύτηκε την 28 Μαρτίου, 2016

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ετήσια επιθεώρηση της πιστοποίησης για το θυμαρίσσιο Μέλι Λέρου "ΑΡΤΕΜΙΣ" στα πλαίσια του συστήματος ασφάλειας τροφίμων ISO 22000:2005 από τον Ευρωπαϊκό Οραγανισμό Πιστοποίσης aCert.


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 13ΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/15-31/12/15

Δημοσιεύτηκε την 28 Μαρτίου, 2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Δημοσιεύτηκε την 28 Μαρτίου, 2016

 

Λέρος,   22– 03 – 2016

ΑΠ         11

Προς:  Μέλη Κοι.Σ.Π.Ε  Δωδ/σου

 

Πρόσκληση

Καλείστε στη Γενική Συνέλευση του Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Δωδεκανήσου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Απριλίου 2016 στις 09:30 π.μ. στην έδρα του ΚοιΣΠΕ στα Λέπιδα. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 στις 09:30 π.μ. στον ίδιο χώρο. Σε νέα περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί οριστικά 20 Απριλίου 2015 στις 09:30 π.μ. στον ίδιο χώρο.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Ανάγνωση των εκθέσεων των πεπραγμένων του Δ.Σ. και του Ε.Σ. για τον Ισολογισμό - λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης (1-1-15 έως 31-12-15) και του προϋπολογισμού 2015.

2. Έγκριση Ισολογισμού-λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης (1-1-15 έως 31-12-15), προϋπολογισμού 2016.

3. Απαλλαγή μελών Δ.Σ. και Ε.Σ. από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα χρήση.

 

Σημείωση:

Για την ενημέρωση των μελών στην έδρα του Κοι.Σ.Π.Ε. στα Λέπιδα, έχει αναρτηθεί ο ισολογισμός - λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης (1-1-15 έως 31-12-15).