κοισπε anakoinoseisΑνακοινώσεις

Δημοσίευση ισολογισμού 2016

Δημοσιεύτηκε την 1 Μαρτίου, 2017

Ακολουθεί ο ισολογισμός του ΚοιΣΠΕ για το έτος 2016, στον παρακάτω σύνδεσμο:


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δημοσιεύτηκε την 13 Φεβρουαρίου, 2017

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός ΠΕ του Τομέα Ψυχικής Υγειας Δωδεκανήσου στο πλαίσιο απόφασης Α.Π.Β3α/Γ.Π.οικ..95028/15-12-2016 (ΑΔΑ:Ψ9ΜΠ465ΦΥΟ-8ΚΑ) του Υπουργείου Υγείας για επιχορήγηση των Κοινωνικών Συνεταιρισμών ΠΕ που αποτελούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας, προτίθεται να προσλάβει έναν Επαγγελματία Ψυχικής Υγείας για 8 μήνες.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αγορά & εγκατάσταση εξοπλισμού - ψυκτικός θάλαμος

Δημοσιεύτηκε την 6 Φεβρουαρίου, 2017

Λέρος, 06-02-2017

ΑΠ 12

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός ΠΕ του Τομέα Ψυχικής Υγειας Δωδεκανήσου στο πλαίσιο απόφασης Α.Π.Β3α/Γ.Π.οικ..95028/15-12-2016 (ΑΔΑ:Ψ9ΜΠ465ΦΥΟ-8ΚΑ) του Υπουργείου Υγείας για επιχορήγηση των Κοινωνικών Συνεταιρισμών ΠΕ που αποτελούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας, θα προβεί στην αγορά εξοπλισμού και εγκατάστασή Ψυκτικού Θαλάμου από πάνελ που περιγράφεται στο ΥΠΟΜΝΗΜΑ.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Προμήθεια μελισσοκομικού εξοπλισμού

Δημοσιεύτηκε την 6 Φεβρουαρίου, 2017

Λέρος, 06-02-2017

ΑΠ 15

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός ΠΕ του Τομέα Ψυχικής Υγειας Δωδεκανήσου στο πλαίσιο απόφασης Α.Π.Β3α/Γ.Π.οικ..95028/15-12-2016 (ΑΔΑ:Ψ9ΜΠ465ΦΥΟ-8ΚΑ) του Υπουργείου Υγείας για επιχορήγηση των Κοινωνικών Συνεταιρισμών ΠΕ που αποτελούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας, θα προβεί στην αγορά μελισσοκομικού εξοπλισμού που περιγράφεται στο ΥΠΟΜΝΗΜΑ. 


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αγορά & εγκατάσταση εξοπλισμού κουζίνας

Δημοσιεύτηκε την 6 Φεβρουαρίου, 2017

Λέρος, 06-02-2017

ΑΠ 13

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός ΠΕ του Τομέα Ψυχικής Υγειας Δωδεκανήσου στο πλαίσιο απόφασης Α.Π.Β3α/Γ.Π.οικ..95028/15-12-2016 (ΑΔΑ:Ψ9ΜΠ465ΦΥΟ-8ΚΑ) του Υπουργείου Υγείας για επιχορήγηση των Κοινωνικών Συνεταιρισμών ΠΕ που αποτελούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας, θα προβεί στην αγορά εξοπλισμού και εγκατάστασή του στο εργαστήρι ζαχαροπλαστικής catering που περιγράφεται στο ΥΠΟΜΝΗΜΑ.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Προμήθεια εξοπλισμού αγροτικών καλλιεργειών

Δημοσιεύτηκε την 6 Φεβρουαρίου, 2017

Λέρος, 06-02-2017

ΑΠ 14

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός ΠΕ του Τομέα Ψυχικής Υγειας Δωδεκανήσου στο πλαίσιο απόφασης Α.Π.Β3α/Γ.Π.οικ..95028/15-12-2016 (ΑΔΑ:Ψ9ΜΠ465ΦΥΟ-8ΚΑ) του Υπουργείου Υγείας για επιχορήγηση των Κοινωνικών Συνεταιρισμών ΠΕ που αποτελούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας, θα προβεί στην αγορά εξοπλισμού για τη δραστηριότητα των αγροτικών καλλιεργειών που περιγράφεται στο ΥΠΟΜΝΗΜΑ. 


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Εκπόνηση έρευνας αγοράς

Δημοσιεύτηκε την 30 Ιανουαρίου, 2017

Η Μονάδα Ψυχικής Υγείας – ΚοιΣΠΕ ΤοΨΥ Δωδεκανήσου, προκηρύσσει  την  υλοποίηση του έργου "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚοιΣΠΕ ΤΟΨΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ".

Ακολουθεί αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος | Συντήρηση - αναβάθμιση ιστοσελίδας

Δημοσιεύτηκε την 30 Ιανουαρίου, 2017

Η Μονάδα Ψυχικής Υγείας – ΚοιΣΠΕ ΤοΨΥ Δωδεκανήσου, ζητά οικονομικές προσφορές για τη συντήρηση και αναβάθμιση της ιστοσελίδας www.koispe.gr.

Ακολουθεί αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: