κοισπε anakoinoseisΑνακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δημοσιεύτηκε την 16 Ιουλίου, 2018

για την ανάθεση του έργου που περιλαμβάνει:

οικοδομικές εργασίες - παρεμβάσεις συντήρησης κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου 

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός ΠΕ του Τομέα Ψυχικής Υγειας Δωδεκανήσου ως Μονάδα Ψυχικής Υγείας που παρέχει επαγγελματική αποκατάσταση και επανένταξη σε άτομα με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, στο πλαίσιο ανάπτυξης της νέας δραστηριότητας «Πολυδύναμη Μονάδα Απασχόλησης» που προβλέπει τη λειτουργία Θεραπευτικού Επιδεικτικού Αγροκτήματος και πολυχώρου δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων στην περιοχή Κουλούκι Λέρου

προσκαλεί 

τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή οικονομικής προσφοράς ενόψει της ανάθεσης του έργου που αφορά το σύνολο των οικοδομικών εργασιών και των παρεμβάσεων που απαιτούνται για τη συντήρηση κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου που βρίσκεται στην περιοχή Κουλούκι Λέρου.

Για αναλυτικές λεπτομέρειες του έργου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν είτε στην έδρα του ΚΟΙΣΠΕ στα Λέπιδα Λέρου, είτε τηλέφωνο 2247023105 ή στο email:info@koispe.gr. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν το χώρο κατόπιν συνεννόησης με τον ΚΟΙΣΠΕ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Έως 31-12-2018

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται με κλειστό φάκελο στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε. Λέπιδα – Λέρος καθημερινά από 16/7/2018 έως και 31/7/2018, από τις 08:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. ή στην ταχ. διεύθυνση ΤΘ33 Τ.Κ. 85400 Λέρος. Προσφορές που θα παραληφθούν ή θα φέρουν σφραγίδα ταχυδρομείου μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία δεν θα γίνουν δεκτές. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Για τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνεται στον ΚοιΣΠΕ στο τηλέφωνο: 22470 28016, fax: 22470 28015, ή στο e-mail: info@koispe.gr 

Λέρος, 16-7-2018 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ