κοισπε anakoinoseisΑνακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δημοσιεύτηκε την 23 Μαρτίου, 2018

Πρόσκληση: Καλείστε στη Γενική Συνέλευση του Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Δωδεκανήσου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Απριλίου 2018 στις 09:30 π.μ. στην έδρα του ΚοιΣΠΕ στα Λέπιδα. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 στις 09:30 π.μ. στον ίδιο χώρο. Σε νέα περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί οριστικά 25 Απριλίου 2018 στις 09:30 π.μ. στον ίδιο χώρο.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Ανάγνωση των εκθέσεων των πεπραγμένων του Δ.Σ. και του Ε.Σ. για τον Ισολογισμό - λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης (1-1-17 έως 31-12-17) και του προϋπολογισμού 2018.
  2. Έγκριση Ισολογισμού-λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης (1-1-17 έως 31-12-17), προϋπολογισμού 2018.
  3. Απαλλαγή μελών Δ.Σ. και Ε.Σ. από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα χρήση.

Σημείωση:

Για την ενημέρωση των μελών στην έδρα του Κοι.Σ.Π.Ε. στα Λέπιδα, έχει αναρτηθεί ο ισολογισμός - λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης (1-1-17 έως 31-12-17).