κοισπε anakoinoseisΑνακοινώσεις

Πρόσκληση Απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης

Δημοσιεύτηκε την 21 Μαρτίου, 2017

Καλείστε στη Γενική Συνέλευση του Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Δωδεκανήσου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017 στις 09:30 π.μ. στην έδρα του ΚοιΣΠΕ στα Λέπιδα.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 στις 09:30 π.μ. στον ίδιο χώρο. Σε νέα περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί οριστικά 12 Απριλίου 2017 στις 09:30 π.μ. στον ίδιο χώρο.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάγνωση των εκθέσεων των πεπραγμένων του Δ.Σ. και του Ε.Σ. για τον Ισολογισμό - λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης (1-1-16 έως 31-12-16) και του προϋπολογισμού 2015.

2. Έγκριση Ισολογισμού-λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης (1-1-16 έως 31-12-16), προϋπολογισμού 2017.

3. Απαλλαγή μελών Δ.Σ. και Ε.Σ. από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα χρήση.

Σημείωση: Για την ενημέρωση των μελών στην έδρα του Κοι.Σ.Π.Ε. στα Λέπιδα, έχει αναρτηθεί ο ισολογισμός - λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης (1-1-16 έως 31-12-16).