κοισπε anakoinoseisΑνακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αγορά & εγκατάσταση εξοπλισμού κουζίνας

Δημοσιεύτηκε την 6 Φεβρουαρίου, 2017

Λέρος, 06-02-2017

ΑΠ 13

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός ΠΕ του Τομέα Ψυχικής Υγειας Δωδεκανήσου στο πλαίσιο απόφασης Α.Π.Β3α/Γ.Π.οικ..95028/15-12-2016 (ΑΔΑ:Ψ9ΜΠ465ΦΥΟ-8ΚΑ) του Υπουργείου Υγείας για επιχορήγηση των Κοινωνικών Συνεταιρισμών ΠΕ που αποτελούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας, θα προβεί στην αγορά εξοπλισμού και εγκατάστασή του στο εργαστήρι ζαχαροπλαστικής catering που περιγράφεται στο ΥΠΟΜΝΗΜΑ.

Στις προσφορές πρέπει να αναφέρονται:

 • Η αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των συσκευών (όπου απαιτείται).
 • Η αναλυτική περιγραφή του συνολικού κόστους (καθαρή αξία, ΦΠΑ).
 • Οι συνοδευτικές, συμπληρωματικές παρεχόμενες υπηρεσίες π.χ. Service, τεχνική υποστήριξη, εγγύηση καλής λειτουργίας, παροχή / επάρκεια ανταλλακτικών (όπου απαιτείται). 

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται με κλειστό φάκελο στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε. Δωδεκανήσου, Λέπιδα – Λέρος καθημερινά από  06/02/2017 έως και  20/02/2017, από τις 08:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. ή στην ταχ. διεύθυνση ΤΘ33 - ΤΚ 85400 Λέρος ή στο e-mail: info@koispe.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 28016, fax: 22470 28015. 

Η δημοσίευση της παρούσας δεν δημιουργεί δεσμεύσεις ή ευθύνη του Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ Δωδεκανήσου, έναντι των ενδιαφερομένων που θα καταθέσουν τις προσφορές. Ο Κοι.Σ.Π.Ε. διατηρεί την διακριτική ευχέρεια να επιλέξει οποιαδήποτε προσφορά, την οποία θα κρίνει ως καταλληλότερη και πιο συμφέρουσα να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του έργου. Σε περίπτωση που υποβληθεί εμπροθέσμως μόνο μια προσφορά και από την αξιολόγηση προκύψει ότι αυτή πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης, ο Κοι.Σ.Π.Ε Το.Ψ.Υ Δωδεκανήσου δύναται να προβεί στην ανάθεση της σύμβασης. Οι προσφορές μπορούν να αφορούν είτε το σύνολο του ζητούμενο προς προμήθεια εξοπλισμού είτε μέρους αυτού.  

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Το έργο περιλαμβάνει

1. Σχεδιασμό, κατασκευή και τοποθέτηση ντουλαπιών κουζίνας μήκους 16,20μ. που ενδεικτικά περιλαμβάνει:

 • Κουτιά κουζίνας (μαζί ράφια εσωτερικά) από μελαμίνη λευκό σαγρέ 16μμ και PVC 2mm
 • Πορτάκια από Βακελίτη ή HPL 18mm.
 • Συρτάρια με τηλεσκοπικούς οδηγούς ΒLUM 550μμ (συρτάρι μελαμίνης) 40kg με φρένο (6 τεμ).
 • Συρτάρια με τηλεσκοπικούς οδηγούς ΒLUM 550μμ (συρτάρι μελαμίνης) 60kg με φρένο (2 τεμ).
 • Φρένα μεντεσέδων BLUM μόνο στα πορτάκια (30 τεμ).
 • Μύλος περιστρεφόμενος για γωνία 3/4 κουτί 90Χ90 νίκελ (1 τεμ).
 • Πόμολα νίκελ διάστασης 96μμ (40 τεμ).
 • Στο κάτω μέρος (η μπάζα) θα είναι με πόδια νίκελ διακοσμητικά 15cm ανοιχτή. 

2. Προμήθεια των παρακάτω ειδών: 

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΑΨΙΑ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ (45:30)

2

ΤΑΨΙΑ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ (36CM)

2

ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ (500-160)

2

ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΜΙΚΡΑ

3

ΜΑΡΜΙΤΕΣ ΙΝΟΧ 18/10 ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ No 28

2

ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΜΕ ΧΕΡΙ + ΚΑΠΑΚΙ No22

1

ΤΑΠΕΡ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

10

ΠΛΑΚΕΣ ΚΟΠΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ    (50:30)

2

ΖΥΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 5ΚΛ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

1

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΚΟΦΤΟΜΗΧΑΝΗ (ΜΟΥΛΤΙ)

1

ΚΟΥΖΙΝΟΜΗΧΑΝΗ KENWOOD 1200W

1

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΚΑΦΕ ΤΥΠΟΥ PERCULATOR, 10L

1

ΕΣΤΙΕΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ 28 cm /3500watt

2

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΕΛΑΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 60:40:20

10

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΕΛΑΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 60:40:30

10