κοισπε anakoinoseisΑνακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος | Συντήρηση - αναβάθμιση ιστοσελίδας

Δημοσιεύτηκε την 30 Ιανουαρίου, 2017

Η Μονάδα Ψυχικής Υγείας – ΚοιΣΠΕ ΤοΨΥ Δωδεκανήσου, ζητά οικονομικές προσφορές για τη συντήρηση και αναβάθμιση της ιστοσελίδας www.koispe.gr.

Ακολουθεί αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

Λέρος, 30-1-2017

ΑΠ 08

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός ΠΕ του Τομέα Ψυχικής Υγειας Δωδεκανήσου στο πλαίσιο απόφασης Α.Π.Β3α/Γ.Π.οικ..95028/15-12-2016 (ΑΔΑ:Ψ9ΜΠ465ΦΥΟ-8ΚΑ) του Υπουργείου Υγείας για επιχορήγηση των Κοινωνικών Συνεταιρισμών ΠΕ που αποτελούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας, ζητά οικονομικές προσφορές για τη συντήρηση και αναβάθμιση της ιστοσελίδας www.koispe.gr  με τους όρους που περιγράφονται στο ΥΠΟΜΝΗΜΑ. 

 Στις προσφορές πρέπει να αναφέρονται:

-          Η αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών (όπου απαιτείται).

-          Η αναλυτική περιγραφή του συνολικού κόστους (καθαρή αξία, ΦΠΑ).

-          Οι συνοδευτικές, συμπληρωματικές παρεχόμενες υπηρεσίες π.χ. Service, τεχνική υποστήριξη(όπου απαιτείται). 

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται με κλειστό φάκελο στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε. Δωδεκανήσου, Λέπιδα – Λέρος καθημερινά από  30/01/2017 έως και 13/02/2017, από τις 08:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. ή στην ταχ. διεύθυνση ΤΘ33 - ΤΚ 85400 Λέρος ή στο e-mail: info@koispe.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 28016, fax: 22470 28015. 

Η ιστοσελίδα θα πρέπει να έχει αναρτηθεί δημόσια μέχρι 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 όπου θα γίνει και η οριστική παράδοση της. 

Η δημοσίευση της παρούσας δεν δημιουργεί δεσμεύσεις ή ευθύνη του Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ Δωδεκανήσου, έναντι των ενδιαφερομένων που θα καταθέσουν τις προσφορές, ενώ ο Κοι.Σ.Π.Ε. διατηρεί την διακριτική ευχέρεια να επιλέξει οποιαδήποτε προσφορά, την οποία θα κρίνει ως καταλληλότερη και πιο συμφέρουσα να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του έργου. Σε περίπτωση που υποβληθεί εμπροθέσμως μόνο μια προσφορά και από την αξιολόγηση προκύψει ότι αυτή πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης, ο Κοι.Σ.Π.Ε Το.Ψ.Υ Δωδεκανήσου δύναται να προβεί στην ανάθεση της σύμβασης. 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

           Η ιστοσελίδα θα βασίζεται σε σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) ελεύθερου ανοιχτού λογισμικού (όπως είναι το wordpress, joomla κ.λπ.).

-          Υποστήριξη και διαχείριση χρηστών της ιστοσελίδας μέσω ειδικού Web Based περιβάλλοντος, με καθορισμό δικαιωμάτων πρόσβασης για διαχειριστές και απλούς χρήστες. 

-          Διαχείριση περιεχόμενου της ιστοσελίδας μέσω Web Based συστήματος διαχείρισης περιεχόμενου (CMS - Content Management System). Δυνατότητες προσθήκης/ τροποποίησης του περιεχομένου ή/και της δομής από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας. Υποστήριξη δυνατοτήτων/ features παρόμοιων με εκείνα ενός οικείου σε κάθε χρήστη, επεξεργαστή κειμένου (π.χ. cut / copy & paste, text formatting κ.λπ.). Δυνατότητα πλήρους συνεργασίας με το clipboard του client συστήματος ώστε να είναι δυνατή η εισαγωγή εγγραφών (ή μέρους αυτών) από τις εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου στο CMS σύστημα μέσω copy-paste ενεργειών.

-          Βελτιστοποίηση του website ως προς τις μηχανές αναζήτησης (SEO).

-          Υποστήριξη φόρμας επικοινωνίας (contact form), η οποία θα εμφανίζεται σε διακριτό σημείο της αρχικής σελίδας, ώστε να γίνεται άμεσα αντιληπτή. Θα υπάρχει επίσης δυνατότητα για την επιλογή των πεδίων που θα υπάρχουν στην φόρμα επικοινωνίας.

-          Κατά την κατασκευή, η επιλογή των επεκτάσεων της ιστοσελίδας θα πρέπει να έχει ως προτεραιότητα την ασφάλεια και την λειτουργικότητα της ιστοσελίδας.

-          Θα υπάρχει πεδίο αναζήτησης για άμεση αναζήτηση στο site. Αποφυγή οποιασδήποτε τεχνολογίας η οποία θεωρείται ξεπερασμένη (Flash ΚΛΠ).

-          Το περιεχόμενο θα είναι διαθέσιμο αρχικά σε 2 γλώσσες Ελληνικά, Αγγλικά και θα παρέχεται η δυνατότητα ενεργοποίησης επιπρόσθετων γλωσσών στο μέλλον.

-          Το περιεχόμενο της υπάρχουσας ιστοσελίδας θα πρέπει να ενσωματωθεί στο νέο λογισμικό στα Ελληνικά και Αγγλικά. 

-          Λιτός αλλά παράλληλα σύγχρονος και ελκυστικός σχεδιασμός, χωρίς πολλά εφέ και εξειδικευμένες δυνατότητες, ώστε να μην προκαλεί σύγχυση στο χρήστη και να δίνεται έμφαση στο περιεχόμενο.

-          Η ιστοσελίδα θα περιέχει κείμενα και δυνατότητα προσθήκης οπτικοακουστικού υλικού. 

-          Ο  ιστότοπος θα πρέπει να είναι σχεδιασμένος με τρόπο ώστε να είναι προσβάσιμος και εύκολα από μία πληθώρα συσκευών (pc, laptop, smartphone, tablets).

-          Δυνατότητα στους επισκέπτες να καταχωρούν τα στοιχεία τους για την χρησιμοποίηση τους για αποστολή ενημερωτικού υλικού.

-          Κοινωνική δικτύωση: Στο site θα υπάρχουν link προς όλες τις ομάδες- προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα (facebook, youtube, twitter κλπ.)