κοισπε anakoinoseisΑνακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δημοσιεύτηκε την 16 Ιουλίου, 2018

για την ανάθεση του έργου που περιλαμβάνει:

οικοδομικές εργασίες - παρεμβάσεις συντήρησης κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου 

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός ΠΕ του Τομέα Ψυχικής Υγειας Δωδεκανήσου ως Μονάδα Ψυχικής Υγείας που παρέχει επαγγελματική αποκατάσταση και επανένταξη σε άτομα με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, στο πλαίσιο ανάπτυξης της νέας δραστηριότητας «Πολυδύναμη Μονάδα Απασχόλησης» που προβλέπει τη λειτουργία Θεραπευτικού Επιδεικτικού Αγροκτήματος και πολυχώρου δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων στην περιοχή Κουλούκι Λέρου


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δημοσιεύτηκε την 21 Μαίου, 2018

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός ΠΕ του Τομέα Ψυχικής Υγείας Δωδεκανήσου ως Μονάδα Ψυχικής Υγείας που παρέχει επαγγελματική αποκατάσταση και επανένταξη σε άτομα με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης που έχει επιχορηγηθεί με την Γ3α,β/Γ.Π. οικ. 92915/12.12.2017 Απόφαση Υπουργού Υγείας (ΚΑΕ 2544 Φ210), το οποίο προβλέπει τη λειτουργία Θεραπευτικού Επιδεικτικού Αγροκτήματος και πολυχώρου δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων στην περιοχή Κουλούκι Λέρου


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δημοσιεύτηκε την 21 Μαίου, 2018

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός ΠΕ του Τομέα Ψυχικής Υγείας Δωδεκανήσου ως Μονάδα Ψυχικής Υγείας που παρέχει επαγγελματική αποκατάσταση και επανένταξη σε άτομα με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης που έχει επιχορηγηθεί με την Γ3α,β/Γ.Π. οικ. 92915/12.12.2017 Απόφαση Υπουργού Υγείας (ΚΑΕ 2544 Φ210), το οποίο προβλέπει την ανάπτυξη και λειτουργία Θεραπευτικού Επιδεικτικού Αγροκτήματος στην περιοχή Κουλούκι Λέρου, 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δημοσιεύτηκε την 23 Μαρτίου, 2018

Πρόσκληση: Καλείστε στη Γενική Συνέλευση του Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Δωδεκανήσου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Απριλίου 2018 στις 09:30 π.μ. στην έδρα του ΚοιΣΠΕ στα Λέπιδα. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 στις 09:30 π.μ. στον ίδιο χώρο. Σε νέα περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί οριστικά 25 Απριλίου 2018 στις 09:30 π.μ. στον ίδιο χώρο.


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

Δημοσιεύτηκε την 16 Μαρτίου, 2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΜΨΥΧΩΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥ

Δημοσιεύτηκε την 30 Ιανουαρίου, 2018

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός ΠΕ του Τομέα Ψυχικής Υγειας Δωδεκανήσου ως Μονάδα Ψυχικής Υγείας που παρέχει επαγγελματική αποκατάσταση και επανένταξη σε άτομα με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, στο πλαίσιο ανάπτυξης της δραστηριότητας με αντικείμενο τη Μελισσοκομία και με απώτερο σκοπό την υποστήριξη και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των εργαζομένων Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας κατά την εργασία, προτίθεται να προσλάβει έναν εμψυχωτή Επαγγελματία Μελισσοκόμο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 4ωρης απασχόλησης, για έξι (6) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Προμήθεια σκαπτικού μηχανήματος 6,5hp

Δημοσιεύτηκε την 18 Ιανουαρίου, 2018

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός ΠΕ του Τομέα Ψυχικής Υγειας Δωδεκανήσου στο πλαίσιο απόφασης Α.Π.Β3α/Γ.Π.οικ..95028/15-12-2016 (ΑΔΑ:Ψ9ΜΠ465ΦΥΟ-8ΚΑ) του Υπουργείου Υγείας για επιχορήγηση των Κοινωνικών Συνεταιρισμών ΠΕ που αποτελούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας, θα προβεί στην αγορά εξοπλισμού αγροτικών καλλιεργειών και συγκεκριμένα: Σκαπτικό μηχάνημα (μοτοτσάπα) με κινητήρα βενζίνης 6,5 hp


Σύνθεση νέου Διοικητικού & Εποπτικού Συμβουλίου

Δημοσιεύτηκε την 27 Νοεμβρίου, 2017

Σας γνωστοποιούμε: 

Α) τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚοιΣΠΕ ΤοΨΥ Δωδεκανήσου όπως προέκυψε από τις εκλογές της 21ης Νοεμβρίου 2017 καθώς και από τη συγκρότησή του σε σώμα στις 24-11-17.